Juridische informatie van de Mister Spex SE


Privacybeleid

In dit privacybeleid informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat in het bijzonder gegevens die ons in staat stellen u te identificeren, zoals uw naam, uw telefoonnummer, uw adres of e-mailadres. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet aan u kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder het begrip "persoonsgegevens".

1. Contactpersoon

De contactpersoon voor en zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die bij uw bezoek aan deze website worden verwerkt in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

Mister Spex SE
Hermann-Blankenstein-Str. 24
10249 Berlijn
Duitsland
Klantenservice: +49 (0)800 380 06 77
Fax: +49 (0)30 443 123 025
E-mail: privacy@misterspex.nl

Als u vragen hebt over de bescherming van gegevens in verband met onze producten of het gebruik van onze website, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Dit kan zowel op bovenstaand postadres als op bovenstaand e-mailadres (trefwoord: "t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming"). Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat indien u dit e-mailadres gebruikt, de inhoud niet uitsluitend door onze functionaris voor gegevensbescherming gezien zal worden. Indien u vertrouwelijke informatie wenst uit te wisselen, verzoeken wij u daarom om eerst via dit e-mailadres te vragen hoe u rechtstreeks contact kunt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

2. Gegevensverwerking op onze website

2.1 Oproepen van onze website / toegangsgegevens

Telkens wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de toegangsgegevens die uw browser automatisch verzendt om u in staat te stellen de website te bezoeken. De toegangsgegevens omvatten in het bijzonder:

 • IP-adres van het oproepende apparaat;

 • Datum en tijdstip van het oproepen;

 • Adres van de opgeroepen website en de aanvragende website;

 • Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem;

 • Online ID's (bijv. apparaat-ID's, sessie-ID's).


De verwerking van deze toegangsgegevens is noodzakelijk om het bezoek van de website mogelijk te maken en de permanente functionaliteit en beveiliging van onze systemen te waarborgen. De toegangsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruiksgewoonten van onze bezoekers (bijv. als het percentage mobiele apparaten waarmee de pagina's worden opgeroepen toeneemt) en om in het algemeen onze website administratief te onderhouden.
De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG voor zover de pagina in het kader van het aangaan of uitvoeren van een contract opgeroepen wordt, en anders artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang bij de permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen.
De logbestanden worden 20 dagen bewaard en na aansluitende anonimisering gewist.

2.2 Contact opnemen

Er zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen (waaronder contactformulier, telefoon, e-mail). In dit kader verwerken wij gegevens uitsluitend voor communicatie met u.
De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG voor zover uw informatie nodig is om uw vraag te beantwoorden of een contract aan te gaan of uit te voeren, en anders artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang bij het feit dat u contact met ons kunt opnemen en wij uw vraag kunnen beantwoorden. Wij zullen u alleen voor marketingdoeleinden bellen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Indien u geen bestaande klant bent, sturen wij u uitsluitend promotionele e-mails op basis van uw toestemming. De rechtsgrondslag is in deze gevallen artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG.
De gegevens die wij verzamelen via het contactformulier worden automatisch verwijderd na volledige verwerking van uw aanvraag, tenzij wij uw aanvraag nog nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (zie punt 8 "Speicherdauer").

2.3 Bestellingen

Bij een bestelproces verzamelen wij de verplichte gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract:

 • aanhef;

 • voor- en achternaam;

 • geboortedatum;

 • e-mailadres;

 • wachtwoord,

 • factuur- en verzendadres.

Optioneel zijn gegevens zoals uw telefoonnummer nodig, zodat wij in geval van vragen contact met u kunnen opnemen.
Als u contactlenzen of een bril op sterkte bij ons koopt, verzamelen en bewaren wij bovendien uw correctiewaarden. Hetzelfde geldt wanneer u een refractie laat uitvoeren in een van onze winkels of bij een van onze partneropticiens. In dat laatste geval ontvangen wij de gegevens rechtstreeks van de door u bezochte partneropticien.
Bovendien bieden wij verschillende betalingsmogelijkheden. Afhankelijk van de betaalmethode die u in het bestelproces kiest, geven wij de daarvoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde of door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG. Voor zover wij gezondheidsgegevens (correctiewaarden) van u verwerken, is de overeenkomstige rechtsgrondslag artikel 9, lid 2, sub h) van de AVG.

2.4 Kredietbeoordeling

Indien u tijdens het bestelproces de betaaloptie "Kopen op rekening" of "Automatische incasso" hebt gekozen, geven wij uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en eventueel geboortedatum en telefoonnummer) alsmede informatie over de desbetreffende artikelen door aan Riverty GmbH (Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Duitsland, hierna "Riverty"), zodat wij kunnen beslissen of wij u deze betaalmethode kunnen toestaan (passieve controle van de betaalmethode). Daartoe wordt ons een prognose, met name van de waarschijnlijkheid van betaling, verstrekt in de vorm van een score op basis van mathematisch-statistische procedures (met name logistische regressieprocedures en vergelijkingen met groepen personen die in het verleden soortgelijk betalingsgedrag hebben vertoond), waarbij rekening wordt gehouden met adresgegevens en betalingservaringen uit het verleden.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, sub b) en sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin u ook risicovolle betaalmethoden te kunnen aanbieden, zoals kopen op rekening.
Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar het privacybeleid van Riverty.

2.5 Maatregelen ter voorkoming van fraude

Voor een uitgebreide risicobeoordeling en fraudepreventie maken wij gebruik van zogeheten device tracking door onze dienstverlener Riverty GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Duitsland. De hieronder beschreven gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in de zin van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) AVG. Voor zover u bij uw bezoek aan onze website hebt ingestemd met het plaatsen van cookies, stemt u ermee in dat,

1. een cookie (d.w.z. een klein tekstbestand dat lokaal in de cache van de webbrowser wordt opgeslagen) en/of een bezoekers-ID wordt ingesteld of gegenereerd, die elk anonieme gegevens kunnen bevatten over de eindapparatuur die u hebt gebruikt bij het bezoeken van de websites (bijv. uw schermresolutie, versie van het besturingssysteem, browsertaal, geanonimiseerd, d.w.z. verkort IP-adres) en aan de hand waarvan de door u gebruikte eindapparatuur bij volgende bezoeken met een zekere mate van waarschijnlijkheid kan worden herkend, en

2. deze cookie of deze bezoekers-ID samen met uw gegevens voor de contractafwikkeling (bijv. voorwerp van aankoop, naam, postadres, e-mailadres, afleveradres, betaalwijze en bankgegevens) door ons aan Riverty GmbH worden doorgegeven met het oog op fraudepreventie en misbruikdetectie. Riverty GmbH gebruikt deze gegevens om automatisch te controleren of er aanwijzingen zijn voor onlinefraude of ander misbruik van onze onlineshop (bijv. in de vorm van het bestellen van goederen in de onlineshop door overname van uw gebruikersaccount, het automatisch aanmaken van valse gebruikersaccounts door bots, het gebruik van gestolen identiteiten of betalingsgegevens). Voor zover er concrete aanwijzingen zijn voor online fraude of ander misbruik van onze online winkel, behouden wij ons het recht voor om het bestelproces in kwestie te onderbreken of om alleen veilige betaalmethoden aan te bieden, zoals betaling vooraf. De beschreven maatregelen voor fraudepreventie en opsporing van misbruik helpen ook om uw gebruikersaccount te beschermen tegen fraude en misbruik van uw gegevens.

2.6 Aanmaken van een klantaccount

Met uw bestelling kunt u tegelijkertijd een klantaccount aanmaken op onze homepage. U kunt ook een digitaal account aanmaken in onze winkels. Het aanmaken van een dergelijk account en daarmee het sluiten van een gebruiksovereenkomst voor het aanmaken van het klantaccount geschiedt op vrijwillige basis en op basis van artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Zolang uw klantaccount bestaat, worden hierin naast uw bestellingen ook de gegevens bewaard die u bij uw vorige bestellingen hebt opgegeven. Het klantaccount kan te allen tijde worden opgezegd; een kennisgeving in geschreven vorm (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

Om a) een gastaccount of b) een klantenaccount aan te maken worden persoonlijke gegevens gevraagd die wij nodig hebben om a) de bestelling uit te voeren of b) uw klantenaccount aan te maken en die u in staat stellen uw Mister Spex account te openen en te gebruiken.
Het soort gegevens dat wordt verzameld en gebruikt, hangt af van de accountoptie die u kiest. Het hangt er ook van af of u een dienst van derden, bv. Google, gebruikt om in te loggen. De volgende gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt om een klantenrekening aan te maken:

 • Voor- en achternaam

 • E-mail adres

 • Telefoon

 • Geboortedatum

 • Adres

 • Bij registratie via Google: Google-specifieke gebruikers-ID, voornaam, achternaam, bijnaam, e-mailadres, profielfoto, land

Als u toestemming hebt gegeven, worden uw zichtgegevens tot tien jaar lang in uw klantenaccount opgeslagen om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken. Uw toestemming is vrijwillig en dus geen voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling. U hebt de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens in uw klantenrekening op elk moment te wijzigen of te wissen. De rechtsgrondslag voor de opslag is uw toestemming overeenkomstig Art. 9 Para. 2 lit. a DSGVO. Uw toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst vrij worden ingetrokken in uw klantenaccount onder het tabblad "Visiewaarden" door het vinkje in het vakje te verwijderen of door een bericht te sturen aan Mister Spex.

Wanneer u de betaalmethode "Creditcard" selecteert, voegt u een link naar uw creditcardgegevens toe aan uw klantaccount, zodat u uw creditcardgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u nieuwe bestellingen plaatst. Het opslaan van deze link gebeurt in ons gerechtvaardigd belang en om u deze gemaksfunctie te kunnen aanbieden en is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Wij slaan uw creditcardgegevens in principe niet zelf op. De creditcardgegevens worden opgeslagen en verwerkt door onze PCI-DSS-gecertificeerde betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel, Duitsland. Om misbruik in geval van onbevoegde toegang te voorkomen, is nooit het volledige creditcardnummer zichtbaar in uw klantaccount. Indien u een creditcard uit uw klantaccount wilt verwijderen, kunt u dat doen op de pagina "Betaling". Als u voor deze betaaloptie kiest, kunnen wij contact met u opnemen en u vragen ons ter verificatie uw identiteit te bewijzen. Dit dient ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG om u en ons te beschermen tegen misbruik van creditcards. Uiteraard zullen wij het bewijs dat u ons toestuurt alleen gebruiken om uw identiteit te verifiëren en zullen wij het wissen nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken.
Natuurlijk kunt u ook bij ons bestellen zonder een klantaccount aan te maken. Indien u dat wenst, kiest u gewoon de optie "Als gast bestellen". Als u bij ons bestelt zonder klantaccount, verwerken wij uw gegevens zoals hierboven beschreven voor de uitvoering van het koopcontract en voor garantiedoeleinden.
Als u een artikel koopt in een van onze Mister Spex-winkels dat u direct kunt meenemen, is het mogelijk om de aankoop toe te wijzen aan een bestaand of nieuw klantaccount door middel van een geautomatiseerde vergelijking van uw e-mailadres. De toewijzing is vrijwillig en geen voorwaarde voor een aankoop om direct mee te nemen.

2.7 Online afspraken maken

Bij het gebruik van de functie om online een afspraak te maken, worden persoonsgegevens doorgegeven aan het online afspraakreserverings- en klantenadministratiesysteem van TerminApp GmbH, Balanstraße 73, 81541 München, Duitsland. In dit verband zal u worden gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken, zoals uw naam, uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer (verdere informatie is afhankelijk van het gegevensformulier vrijwillig). Wanneer u voor de eerste keer een afspraak maakt, wordt in het boekingssysteem een klantprofiel aangemaakt, waarin de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen. Dit dient uitsluitend om u ondubbelzinnig te kunnen identificeren, uw verzoek te verwerken en u zoals gewenst te kunnen informeren en adviseren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.
U ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraak evenals een afspraakherinnering via sms en/of e-mail. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend met het oog op het verlenen van de dienst en om u te herinneren aan de aankomende afspraak, zodat gemiste afspraken tot een minimum worden beperkt. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

2.8 Video-advies

Wij bieden u de mogelijkheid gebruik te maken van ons video-advies door een van onze klantadviseurs. Onze website maakt hiervoor gebruik van de applicatie Timify van de provider TerminApp GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Duitsland (hierna "Timify").
Om van dit aanbod gebruik te maken, kunt u een afspraak maken via onze website (www.misterspex.de/service/videoberatung). Het e-mailadres dat u opgeeft als onderdeel van het reserveringsproces zal worden doorgegeven aan en verwerkt door Timify met als doel u een e-mail ter bevestiging van de afspraak te sturen. Bovendien worden de audio- en beeldgegevens van het video-advies doorgestuurd naar Timify, maar deze worden uiteraard niet opgeslagen.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Indien u tijdens het video-advies ook bijzondere categorieën persoonsgegevens (artikel 9 van de AVG), zoals gezondheidsgegevens, verstrekt, vindt de verwerking plaats op basis van de rechtsgrondslag van artikel 9, lid 2, sub h) en lid 3 van de AVG.
Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Timify.

2.9 Digitale brilmontage

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bril online in het comfort van uw eigen huis te passen met 2D of 3D pasvormen. U kunt uw foto uploaden of uw webcam gebruiken. Het aanmeten van een digitale bril is vrijwillig en dus niet verplicht voor de aankoop van een bril. De verwerking van uw foto- of webcamgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO, aangezien het aanmeten van de digitale bril een precontractuele maatregel is. In het geval van de 3D-fitting maken wij gebruik van de externe dienstverlener Ditto Technologies Inc. om de dienst te verlenen. Wij zullen het door u verstrekte foto- en/of videomateriaal uitsluitend gebruiken om ons in staat te stellen de Dienst aan u te verlenen. Het foto- en/of videomateriaal wordt opgeslagen op de servers van onze externe dienstverlener. Bovendien wordt in uw browser een cookie opgeslagen met een verwijzing naar dit materiaal. Indien u geen klantenaccount bij Mister Spex heeft, worden het bestaande foto- en/of videomateriaal en de cookie automatisch verwijderd tot maximaal 90 dagen na de laatste keer dat u gebruik heeft gemaakt van de digitale bril aanpasservice. Indien u een klantenaccount heeft bij Mister Spex en ofwel inlogt voor de virtuele fitting OF inlogt tijdens de aankoopprocedure (dit is ook mogelijk na de virtuele fitting), wordt uw foto- en/of videomateriaal maximaal 3 jaar bewaard in uw klantenaccount. In beide gevallen heeft u altijd de mogelijkheid om het opgeslagen materiaal te verwijderen door op de verwijderknop te drukken in het TryOn venster, dat u op elk moment kunt openen.

2.10 Meting van de pupilafstand

Om uw bril te kunnen maken, hebben wij uw pupilafstand ("PD") nodig. U kunt deze reeds in het aankoopproces aangeven. Indien u ons deze informatie niet hebt verstrekt bij uw aankoop, bieden wij u verschillende mogelijkheden om ons deze vereiste parameter te verstrekken. Daarvoor sturen wij u nadat de aankoop is voltooid, een e-mail met de betreffende informatie.
Enerzijds bieden wij u de mogelijkheid om een sjabloon af te drukken en zelf de PD op te meten. Persoonsgegevens worden in dit verband niet verwerkt.
U kunt echter ook onze Mister Spex-app gebruiken, die beschikbaar is in de App Store voor iOS-apparaten. U ontvangt de link hiervoor in bovengenoemde e-mail.
Telkens wanneer u onze app gebruikt, verzamelen wij de gegevens die de app automatisch verzendt om u in staat te stellen de app te gebruiken. Dit zijn in het bijzonder:

 • IP-adres van het oproepende eindapparaat;

 • Datum en tijdstip van het oproepen;

 • Gegevens over het besturingssysteem en technische informatie van het eindapparaat.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de functies van de app mogelijk te maken en de beveiliging van onze systemen te waarborgen. Bovengenoemde gegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden. De informatie in de logbestanden kan niet direct tot u worden herleid; in het bijzonder slaan wij IP-adressen enkel op in verkorte vorm. De logbestanden worden 30 dagen bewaard en vervolgens gewist.
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons bovengenoemd gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.
Om automatisch uw PD te bepalen, heeft onze app toegang nodig tot de camera's van uw toestel, waaronder de TrueDepth-sensor om uw gezicht in 3D vast te leggen. Er zal u uitdrukkelijk worden gevraagd in te stemmen met deze rechten, zodat u hier rechtstreeks kunt beslissen. In dit verband verwerken wij uw beeldgegevens (frontale en zijdelingse foto) en de bijbehorende meetwaarden (met name: pupilafstand, inslijphoogte en andere noodzakelijke gezichtsparameters zoals gezichtsbreedte, neusvorm en de punten waarop de brilpoten op de oren rusten). Deze beeldgegevens en meetwaarden worden opgeslagen voor een periode van maximaal drie jaar.
Om deze informatie aan uw bestelling te kunnen koppelen, worden ook uw bestel-ID en e-mailadres in de app verwerkt.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG, omdat wij alleen op deze manier de passende bril kunnen produceren en het koopcontract kunnen nakomen.

2.11 Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u regelmatig informeren over nieuwe en vernieuwde producten en acties.
Voor het abonneren op onze nieuwsbrief gebruiken wij het zogenaamde double-opt-in-systeem, dat wil zeggen dat we pas een nieuwsbrief per e-mail verzenden wanneer u door te klikken op een link in onze notificatie-e-mail bevestigt dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. Als u uw e-mailadres bevestigt, slaan wij uw e-mailadres, het tijdstip van de aanmelding en het voor de aanmelding gebruikte IP-adres op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het enige doel van het opslaan van deze gegevens is om u de nieuwsbrief te sturen en uw aanmelding te kunnen bewijzen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief vindt u hiervoor een afmeldlink. Een kennisgeving aan de hierboven of in de nieuwsbrief vermeldde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief) is natuurlijk ook voldoende. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG.
In onze nieuwsbrief maken wij gebruik van gangbare technologieën waarmee de interactie met de nieuwsbrief gemeten kan worden (bijvoorbeeld het openen van de e-mail, aangeklikte links). Wij gebruiken deze gegevens voor algemene statistische analyses en voor de optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze content en communicatie met de klant. Dit gebeurt met behulp van kleine grafische elementen die in de nieuwsbrieven zijn ingesloten (zogenaamde pixels). De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG. Via onze nieuwsbrief willen we content delen die zo relevant mogelijk is voor onze klanten en willen we beter leren begrijpen waarin lezers eigenlijk geïnteresseerd zijn. Daarom zijn de links in de nieuwsbrieven ook voorzien van parameters, zodat wij uw interactie (aangeklikte links) kunnen toewijzen aan de desbetreffende campagne. Deze informatie wordt gekoppeld aan uw klantprofiel voor analyse. Als u niet wilt dat uw gebruiksgedrag geanalyseerd wordt, kunt u zich afmelden van de nieuwsbrief. De gegevens over de interactie met onze nieuwsbrieven worden 13 dagen bewaard en vervolgens verwijderd.

2.12 Reclame voor bestaande klanten per e-mail

Als u een aankoop bij ons doet, zullen wij uw contactgegevens ook gebruiken om u per e-mail meer informatie over onze producten te sturen die relevant voor u is ("reclame voor bestaande klanten"). Het kan daarbij met name gaan om nieuws, acties en aanbiedingen, alsmede om feedback en enquêtes.
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG in samenhang met § 7 lid 3 UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie), volgens welke gegevensverwerking is toegestaan ter behartiging van gerechtvaardigde belangen, voor zover het gaat om de opslag en het verdere gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden.
Om u uitsluitend relevante aanbiedingen te kunnen doen in het kader van de nieuwsbrief voor bestaande klanten, wordt ook een klantensegmentering uitgevoerd aan de hand van de gegevens die u bij uw bestelling hebt verstrekt. De rechtsgrondslag hiervoor is ons bovengenoemd gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden door gebruik te maken van een overeenkomstige link in de e-mails of door kennisgeving aan de bovengenoemde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief), zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

2.13 Sollicitaties

U kunt solliciteren naar vacatures via ons systeem voor vacaturebeheer Workday (Workday Limited, The Kings Building, May Lane, Dublin 7, Ierland). Het doel van de gegevensverzameling is het selecteren van sollicitanten voor het eventueel aangaan van een dienstverband. Wij verzamelen de volgende gegevens voor het ontvangen en verwerken van uw sollicitatie: voornaam en achternaam, e-mailadres, sollicitatiedocumenten (bijv. getuigschriften, curriculum vitae), datum van vroegst mogelijke aanvang van werkzaamheden en gewenst salaris. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatiedocumenten is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) en artikel 88, lid 1 van de AVG in samenhang met § 26, lid 1, zin 1 van de BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming). Voor zover de gegevens zogenaamde bijzondere categorieën persoonsgegevens betreffen, zoals gegevens over uw gezondheid die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld informatie over zware handicap), vindt de verwerking plaats op basis van de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, zin 1, sub b), artikel 9 en artikel 88 van de AVG en § 26, lid 3, zin 1 van de BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming).
Wij slaan uw persoonsgegevens op na ontvangst van uw sollicitatie. Indien wij u als werknemer in dienst nemen, bewaren wij uw sollicitatiegegevens tot maximaal drie jaar na de eventuele beëindiging van het desbetreffende dienstverband.
Als wij uw sollicitatie afwijzen, bewaren wij uw gegevens tot maximaal zes maanden na de afwijzing van uw sollicitatie, tenzij u ons toestemming geeft (artikel 6, lid 1, zin 1, sub a), artikel 88 van de AVG, § 26 lid 1, zin 1 van de BDSG) voor een langere opslag of de opslag noodzakelijk is om wettelijke redenen of wettelijke verplichtingen.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Workday. Een deel van de gegevens wordt verwerkt op een server in de Verenigde Staten. Voor het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS of andere derde landen, hebben wij met Workday modelcontractbepalingen gesloten op grond van artikel 46, lid 2, sub c) van de AVG.

2.14 Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden nadat zij een bestelling hebben geplaatst, is de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.
Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk 90 dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.
Dit dient om onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing te behartigen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG.
Verdere persoonsgegevens (met name bestelgegevens, gehasht e-mailadres, bedrag, valuta, betaalmethode) worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na afronding van een bestelling besluit gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich reeds hebt aangemeld voor het gebruik ervan. Daartoe worden de persoonsgegevens uit de bestelgegevens automatisch verwerkt. Of u als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van de producten wordt op basis van een neutrale parameter (het e-mailadres gehasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie) automatisch gecontroleerd. Voordat het e-mailadres wordt verzonden, wordt het omgezet in deze hashwaarde die niet door Trusted Shops kan worden ontcijferd. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist. Trusted Shops GmbH is verantwoordelijk voor deze verwerking. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier.

2.15 Beoordelingen via Trustpilot

Wij maken gebruik van de beoordelingsservice van Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 3. Stock, 1112 Kopenhagen K, Denemarken ("Trustpilot"). Dit stelt ons in staat feedback van u te ontvangen om ons aanbod of onze shop te kunnen verbeteren of deze volgens de wensen van de klant in te richten. Na een bestelling sturen wij u een e-mail met een link die u, wanneer u erop klikt, naar de website van Trustpilot brengt. Daar kunt u dan een beoordeling geven. Alleen als u daadwerkelijk op de link in de e-mail klikt, verzenden wij uw gehashte e-mailadres, uw naam en uw klantnummer ter verificatie en dus op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het geven van een beoordeling is uiteraard vrijwillig. Details over het verzamelen van gegevens door Trustpilot op hun platform kunt u vinden in het betreffende privacybeleid.

2.16 Waardebonaanbod van Sovendus GmbH

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om waardebonnen van Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland ("Sovendus") op te nemen. Wanneer u op de betreffende banner klikt, worden de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus doorgegeven. De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel bezwaar tegen reclame door Sovendus. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG.
Bovendien geven wij het gepseudonimiseerde bestelnummer, de sessie-ID, de couponcode en de tijdstempel door aan Sovendus voor facturatiedoeleinden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.
Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in het desbetreffende gegevensbeschermingsbeleid.

2.17 Contact opnemen voor productverbetering

Het is mogelijk dat wij contact met u opnemen in het kader van productonderzoek (met name voor enquêtes) nadat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven (in het kader van een bezoek aan onze website of als abonnee van onze nieuwsbrief). In dit verband slaan wij altijd uw e-mailadres, het voor de registratie gebruikte IP-adres, de door u verstrekte stamgegevens, de door u zelf in het kader van het productonderzoek verstrekte informatie en, indien wij het onderzoek per videoconferentie hebben uitgevoerd, de opname van dit gesprek op, totdat wij de informatie hebben geëvalueerd. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. In het geval dat alleen technisch noodzakelijke persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verzameld als onderdeel van de enquête, is de rechtsgrondslag ons legitieme belang bij de uitvoerbaarheid van de enquête conform art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO. Voor het uitvoeren van de enquêtes werken wij samen met dienstverleners waarmee wij overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomsten hebben gesloten, bijv. in het geval dat persoonsgegevens door dienstverleners in de VS of andere derde landen worden verwerkt.

3. Verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast het verwerken van uw gegevens om de met ons gesloten contracten na te komen, gebruiken wij uw gegevens ook om met u te communiceren over uw bestellingen, over specifieke producten of marketingacties, en om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn.

3.1 Reclame per post

Indien u een contract met ons heeft gesloten, zullen wij u als bestaande klant opnemen in ons systeem. In dat geval verwerken wij uw postadresgegevens om u op die manier informatie over nieuwe producten en diensten toe te sturen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

3.2 Klantenquêtes

Als onderdeel van onze dienstverlening presenteren wij informatie en aanbiedingen van Mister Spex op basis van uw interesses. U zult een beperkt aantal productaanbevelingen, enquêtes en verzoeken om productbeoordelingen van ons ontvangen, zelfs als u zich niet op een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Bij het selecteren van individuele productaanbevelingen maken wij bij voorkeur gebruik van de bestelgegevens van uw eerdere bestellingen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Naargelang de interactie zal de e-mail verdere informatie bevatten over hoe een passende beoordeling kan worden gegeven. De productbeoordeling is uiteraard vrijwillig. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

3.3 Op interesses gerichte productpresentaties

Wij streven ernaar onze webshop zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken. Om ervoor te zorgen dat u de producten die u interesseren als eerste te zien krijgt, gebruiken wij technologieën om de productpresentatie te optimaliseren op basis van de demografische factoren die aan uw klantprofiel zijn toegewezen. Voor dit doel maken wij gebruik van de diensten van ODOSCOPE GmbH, Aachener Straße 524-528, 50933 Keulen, Duitsland ("ODOSCOPE"). Als u bij ons een klantaccount hebt aangemaakt en bent ingelogd, geven wij uw geboortedatum door aan deze dienstverlener, die voor ons een overeenkomstige productrangschikking uitvoert.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij een geoptimaliseerde productpresentatie in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

4. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (gezamenlijk "tools") die door ons of door derden worden aangeboden.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de browser op uw apparaat wordt opgeslagen. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te downloaden. Soortgelijke technologieën zijn met name webopslag (lokale/sessieopslag), vingerafdrukken, tags of pixels. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies en soortgelijke technologieën te accepteren. U kunt uw browserinstellingen echter meestal zo aanpassen dat cookies of soortgelijke technologieën worden geweigerd of alleen met uw voorafgaande toestemming worden opgeslagen. Als u cookies of soortgelijke technologieën weigert, kunnen mogelijk niet al onze diensten ononderbroken functioneren.
In ons cookiebeleid sommen wij de door ons gebruikte tools per categorie op en informeren wij u met name over de aanbieders van de tools, de opslagduur van de cookies en de overdracht van gegevens aan derden. Ook wordt uitgelegd in welke gevallen wij uw vrijwillige toestemming voor het gebruik van de tools vragen en hoe u die toestemming kunt intrekken.

5. Online aanwezigheid op sociale netwerken

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken om daar onder meer met klanten en geïnteresseerden te communiceren en hen over onze producten te informeren.
De gegevens van de gebruikers worden gewoonlijk door de betreffende sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op die manier kunnen gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van de interesses van de gebruikers. Daartoe worden cookies en andere identificatiemiddelen op de computers van de gebruikers opgeslagen. Op basis van deze gebruiksprofielen worden vervolgens bijvoorbeeld advertenties geplaatst binnen de sociale netwerken, maar ook op websites van derden.
In het kader van de exploitatie van onze online aanwezigheid is het mogelijk dat wij toegang krijgen tot informatie zoals statistieken over het gebruik van onze online aanwezigheid die door de sociale netwerken worden verstrekt. Deze statistieken zijn geaggregeerd en kunnen met name demografische informatie en gegevens over de interactie met onze online aanwezigheid en de via deze aanwezigheid verspreide berichten en content omvatten. Zie de onderstaande lijst voor details en links naar de gegevens van de sociale netwerken waartoe wij, als exploitant van de online aanwezigheid, toegang hebben.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om gebruikers effectief te informeren en met gebruikers te communiceren, resp. artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG om met onze klanten in contact te blijven en hen te informeren en om precontractuele maatregelen uit te voeren met toekomstige klanten en geïnteresseerden.
Voor de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking die door de sociale netwerken op eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, verwijzen wij naar het privacybeleid van het desbetreffende sociale netwerk. Via de volgende links krijgt u ook nadere informatie over de desbetreffende gegevensverwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken.
Wij wijzen erop dat verzoeken om gegevensbescherming het efficiëntst kunnen worden ingediend bij de respectieve aanbieder van het sociale netwerk, aangezien alleen deze aanbieders toegang hebben tot de gegevens en direct passende maatregelen kunnen nemen. Hieronder vindt u een lijst met informatie over de sociale netwerken waarop wij online aanwezig zijn:

6. Overdracht van gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden alleen doorgegeven indien:

 • u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG;

 • de overdracht overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarderwegend gerechtvaardigd belang hebt om uw gegevens niet bekend te maken;

 • wij op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub c) van de AVG wettelijk verplicht zijn uw gegevens door te geven; of

 • dit wettelijk toegestaan is en op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG vereist is voor het onderhouden van contractuele relaties met u of voor de uitvoering van op uw verzoek getroffen precontractuele maatregelen.

Een deel van de gegevensverwerking kan door onze dienstverleners worden uitgevoerd. Naast de dienstverleners die in dit privacybeleid worden genoemd, kan het met name gaan om datacenters die onze website, databases en apps hosten, softwareproviders die overeenkomstige apps voor ons leveren en verder ontwikkelen, IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden, agentschappen, marktonderzoeksbureaus, groepsmaatschappijen, betalingsdienstverleners, nieuwsbriefverzenders, logistieke dienstverleners en adviesbureaus.
Als wij gegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen zij deze uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van hun taken. De dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en wij hebben hen zelf de opdracht gegeven. Zij zijn contractueel gebonden door onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten van de betrokken personen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.
Bovendien kunnen de gegevens worden doorgegeven in het kader van officiële onderzoeken, gerechtelijke bevelen en gerechtelijke procedures indien dit nodig is voor gerechtelijke vervolging of handhaving.

7. Overdracht van gegevens aan derde landen

Zoals in dit privacybeleid wordt uitgelegd, maken wij gebruik van diensten waarvan de aanbieders gedeeltelijk in zogenaamde derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) gevestigd zijn of daar persoonsgegevens verwerken, d.w.z. landen waarvan het niveau van gegevensbescherming niet overeenstemt met dat van de Europese Unie. Waar dit het geval is en de Europese Commissie voor deze landen geen adequaatheidsbesluit (artikel 45 van de AVG) heeft uitgevaardigd, hebben wij passende voorzorgsmaatregelen getroffen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor eventuele gegevensoverdrachten. Daartoe behoren onder meer de modelcontractbepalingen van de Europese Unie of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming.
Indien dit niet mogelijk is, baseren wij de overdracht van gegevens op uitzonderingen van artikel 49 van de AVG, met name uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak van de overdracht voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Wanneer overdracht aan een derde land is voorzien en er geen adequaatheidsbesluit of passende garanties zijn, is het mogelijk en bestaat het risico dat autoriteiten in het betreffende derde land (bijv. inlichtingendiensten) toegang krijgen tot de overgedragen gegevens om deze te verzamelen en te analyseren en dat de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene niet kan worden gewaarborgd. Bij het verkrijgen van uw toestemming via de cookiebanner wordt u hier ook over geïnformeerd.

8. Opslagtermijn

In principe slaan wij persoonsgegevens slechts op voor zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Daarna wissen wij de gegevens onmiddellijk, tenzij wij de gegevens tot aan het einde van de wettelijke verjarings- of garantietermijn nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of op grond van wettelijke bewaarverplichtingen.
Voor bewijsdoeleinden moeten wij de contractgegevens nog drie jaar bewaren, te rekenen vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Vorderingen verjaren volgens de wettelijke verjaringstermijn op zijn vroegst op dit moment.
Ook daarna moeten we om boekhoudkundige redenen nog een deel van uw gegevens opslaan. Wij zijn daartoe verplicht op grond van wettelijke documentatieverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel, het Fiscaal wetboek, de Bankwet, de Witwaswet en de Wet Effectenhandel. De bewaartermijnen van de documenten bedragen twee tot tien jaar.

9. Uw rechten, in het bijzonder herroeping en bezwaar

U kunt te allen tijde aanspraak maken op de in artikel 15 – 21 en artikel 77 van de AVG geformuleerde rechten van betrokkenen:

 • Recht op intrekken van toestemming;

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21 van de AVG);

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt (artikel 15 van de AVG);

 • Recht op rectificatie van uw door ons onjuist opgeslagen persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG);

 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens (artikel 17 van de AVG);

 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG);

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (artikel 20 van de AVG);

 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG).

Om uw rechten zoals hier beschreven uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens. Dit geldt ook als u kopieën van garanties wenst te ontvangen om een adequaat niveau van gegevensbescherming aan te tonen. Op voorwaarde dat aan de respectieve wettelijke vereisten is voldaan, zullen wij uw verzoek om gegevensbescherming inwilligen.
Uw vragen over het uitoefenen van gegevensbeschermingsrechten en onze antwoorden daarop worden voor documentatiedoeleinden opgeslagen voor een periode van maximaal drie jaar en in individuele gevallen voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen ook langer. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons belang om ons te verdedigen tegen eventuele civiele claims op grond van artikel 82 van de AVG, het vermijden van boetes op grond van artikel 83 van de AVG en het voldoen aan onze verantwoordingsverplichtingen op grond van artikel 5, lid 2 van de AVG.

U hebt het recht uw aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte niet meer zullen voortzetten. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens voor directmarketingdoeleinden, hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat wij ook zonder opgave van redenen zullen uitvoeren.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, is een informele mededeling aan bovengenoemde contactgegevens voldoende.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt van dit recht gebruikmaken ten overstaan van een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u verblijft, werkt of waar u een inbreuk vermoedt. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in Berlijn, waar wij gevestigd zijn, is: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlijn.

10. Uw verplichting om gegevens te verstrekken

In principe hebt u geen contractuele of wettelijke verplichting om ons persoonsgegevens te verstrekken. Indien u echter de door ons in het registratie- of verkoopproces gevraagde en als verplichte velden gemarkeerde persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk geen contract met u sluiten.

11. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of wanneer wettelijke of reglementaire vereisten wijzigen.

datum: Juni 2021
10%

Ons team van opticiens staat graag voor je klaar

Veelgestelde vragenVeelgestelde vragenContactContact0800 380 06770800 380 0677

Betalingsmethodes

VISA LogoPayPal LogoMastercard LogoiDeal LogoBetalen op Rekening Logo

Leveropties

DHL Logo

Om veilig te kunnen bestellen

Thuiswinkel